systemy alarmowe

autor: instalator
Lis 5

 

Co to są systemy alarmowe SSWiN?
Systemy alarmowe SSWiN to inaczej Systemy Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu. Systemy te składają się z urządzeń, których zadaniem głównym jest zabezpieczenie obiektu i posesji przed włamaniem. Podstawowymi elementami SSWiN są czujki i detektory ruchu. System SSWiN jest częstym uzupełnieniem montowanego systemu monitoringu, może również z nim bezpośrednio współpracować po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji.


Z czego składa się SSWiN?
System Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu składa się przede wszystkim z  niskonapięciowej instalacji elektrycznej oraz zespołu urządzeń, które służą do wykrywania i sygnalizowania niebezpieczeństwa. Elementy standardowego systemu SSWiN:
• centrala alarmowa
• zasilacz
• akumulator
• klawiatura alarmowa (manipulator kodowy)
• czujki i detektory ruchu
(najczęściej wykorzystuje się pasywne czujki podczerwieni reagujące na ruch i czujki magnetyczne, które są instalowane na oknach, drzwiach, bramach garażowych)
• sygnalizatory (urządzenia dźwiękowe lub dźwiękowo-optyczne, które ma za zadanie powiadomienie, że system alarmowy został uruchomiony)
• dialer telefoniczny /moduł GSM/ radio powiadomienie (urządzenia, które przekazują informacje na temat stanu systemu za pomocą sieci telefonii stacjonarnej, sieci komórkowej lub za pomocą fal radiowych)
• radiolinia (nadajnik z pilotami, dzięki któremu możliwe jest  sterowanie systemem alarmowym bez użycia klawiatury lub w połączeniu z klawiatura alarmową)


Jak działa system SSWiN?
Informacjami zbieranymi przez różne elementy systemu SSWiN zarządza jego centrala.
System najczęściej jest uzbrajany i rozbrajany za pośrednictwem wpisania na klawiaturze alarmowej specjalnego kodu, który ustala wcześniej użytkownik.
Wzbudzenie alarmu może nastąpić z kilku przyczyn. Po pierwsze, poprzez załączenie się czujki ruchu. Po drugie, w wyniku uruchomienia systemu anty napadowego z ukrytego przycisku alarmowego lub specjalnego kodu na klawiaturze. W drugim przypadku uruchomiony zostaje najczęściej tak zwany cichy alarm skutkujący powiadomieniem ochrony. Alarm ten jest zazwyczaj niesłyszalny dla włamywacza.

 


Komentowanie wyłączone.